Yarışmalar

join-daedalus-online-community

Yarışma kuralları “Daedalus...


Madde 1. Kampanya Organizatörü: KAMPANYA’nın organizatörü  

Kamu sağlık sistemi memnuniyetine ilişkin çalışma

Güney-doğu avrupada, her 4 kişiden 1’i kamu sağlık sisteminden memnun.

Kamu sağlık sistemi hakkında konuştuğumuzda, en düşük memnuniyet derecesi Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan ülkelerine aittir. Öte yandan, bölgenin ortalamasıyla karşılaştırıldığında Çekler ve Türkler ülkelerindeki sağlık sisteminden çok daha memnun durumdadır.

Çalışma yapılan ülkeler arasında Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan kişi başına en düşük harcama yapan ülkelerken Çek Cumhuriyeti en yüksek harcamayı yapan ülke konumundadır.

Türkiye’deki sağlık sistemi önemli gelişmeler getiren bir dizi reformlardan geçti.

**2013 yılında Daedalus Online tarafından gerçekleştirilen çalışma